تبلیغات
♥Live The MomeNt Now ♥ - !!! GhaaaaTi
♥Live The MomeNt Now ♥
♥ Lovely DayZz Is Coming ♥
ســــــــــــــــــلام دووووووووووووووووستای گووولم.خوبین؟؟
واااای دستم شکست دیگه !!!
درسته همچین جالب جالب جالبم نشده ولی خو دلم خواس بنویسم !!!!
واسه اینکه کمک کنم به خواهرم... ببینید چجوری طی این سفر من...چـــلغوز شدمممم!!!
البته خوبیشم اینه که دیگه میشه گفت تا اخر عمرم منت میذارم سرش !!
سرتونو درد نیــــمیـــارم !!بریم سر اصل مطلـــــــــــب 

همه اینا از جایی شروع شد که مــــــــــــــــــن...دوباره حس فداکاریم گل کرد و فرت و فرت تصمیم گرفتم بلندشم برم ماهشهر کارگری کنم !!!
خووولاصه.صبح روز یکشنبه دقققیقا یه هفته پیششش عازم سفر شدم (!!!!)...ساعت 6:30  صبح با اتوبوس تنهای تنها رفتم ماهشهر.(واسه تنهاییی گریه نمیکنماااااا.!!واسه دوری از ســـرزمین مادری و اینااااا)اول صبح با بابام رفتیم ترمینال.من رفتم بالا که بشیـــــــــنم تو اتوبوسککک

یـــــــــیــــهو چشمم خورد به جمعیت!!

-یا پنج تــــــــــن آل عبا !!اینا که همه دانشجوئن !!ووی من میترسم چرا؟؟ یهو اعتماد بنفسم افتان و خیزانی نمود!!نیدونم چرا این شکلی شدماااا ولی وقتی دیدمشون درست احساس میکردم مثه یه جوجه در مقابل مرغداری (!!!!) قرار گرفتم !!!! اااهههه.منظورم اینه که احساس میکردم نی نی ام جلوشون !!!مخصوصا که یکی از دخترا یه جوری نیگام کرد که خواستم بگم غلط کردم...همین الآن برمیگیردم !!
البته بعدش فهمیدم بیچاره اصلا کاری به من نداشته که !!داشته واسه خودش میخونده !!!!چقدرم گوگولی بودددد

خولاصه درررررست مثه آدم ندیده ها داشتم نیگاشون میکردم که راننده که دوست بابام بود از پشت سرم گفت: پـــــــــــه تو خو هنوز ننشســـــــتی !!!
منم فقط نیـــــشخند زدم بهش!!رفتــم نشستم پیش یه خانومه  که از اولش که نشسته بودیم جفت هم تا خود ماهشهر من دقیقا احساس میکردم جورابش تو دهنمه... 
بعد هـــی خوابش میبردو دستش شل میشد  و گوشیش که تو دستش بود از دستش میوفتاد و گیج و مَنگ برمیگشت نیگا من میکرد که یعنی این صدا چی بود؟؟ منم هر بار بهش میگفتم گوشیتون افتاد !!!!
گوشیش تا ماهشهر پـُکیــــــــــــــــــــــد !!!

حدود 12 بار پرسیـــــــد.مثه اون تبلیغه هستاااا که پسره با باباش نشسته تو پارک.بعد هی میگه این چیه؟؟هی اونم میگه گنجیشک !شاید 84 باری هس که میپرسه.!!این خانومه هم دست کمی از اون پیرمرده نداشت !!!
ولی کلا خانوم مهربونی بوددد!!!تا چشامون میوفتاد تو هم بهم میخندید !!!
خب.این از صندلی سمت چپم.

بعد از چند دیقه که حرکت کرد...دیدم  به هر پیچی که میرسیـــــم.صندلیه من تکون تکون میخوره !!!اولش گفتم نه بابااااااا !!توهمههههههه!!!ولی دیدم نخییییییییییر.صندلی من لقه !!!!!
ای وااااااااااااااااای خدا.چقد من بدبختمممممممممممممممم :((

همینجوری که نشسته بودم سر هر پیچ خودمو سفت میگرفتم که حداقل اینقد صندلیه جیر جیر نکنه.ولی فایده مایده ...نــُچ !!

خولاصه از اونجایی که شروع کردم به شمردن(بیکار بودم دیگه!!چی میکردم به نظرتون اول صبح بین یه مشت دانشجو؟) کجا بودم؟؟ آها/از لحظه ای که شمردم..دیدم تا نزدیکای ماهشهر 37 بار صندلیم رفت و برگشت !!!!

دیگه آخراش بی عار شده بودم.خودم میدیدم یه پیچ نزدیکه،قبل از اینکه سر پیچ ...صندلی جابه جاشه..خودم جا به جاش میکردم!!!!!
اینم از صندلیه خودم.
                       

حالا... دیدین بعضی وقتا تو داری مستقیمو نیگا میکنی ولی سنگینی نگاه یه نفرو رو خودت حس میکنی ؟!!تا حالا اینجوری شدین؟؟؟!!!!
ای واااای.من خودم از دست این صندلیه روانی شده بودم،تازه متوجه شدم یکی هم از ردیف اینوری سمت راستم اینقد نگاهش سنگینه که حتی نمیتونم آب  دهنمو قورت بدم !!!!!!
یا خدا !!
خولاصه هی من اینوری شدم هی اونوری شدم دیدم نچ...انگار نمیخواد کلشو بچرخونه یه سمت دیگه تا من یه نفس راحت بکشم !!!!
چه الکی به همشونم گیر میدادم
تا اینکه با توکل بر خدا و  یاری ایزد مننننان ،گفتم بذار بیـــــنم کیه اصلا !!
خولاصه چند لحظه بعدش برگشتم !!دیدم.... ههههههههههههههههه
یه دختر دانشجو بود که کتابشو تو دستش گرفته بود که مثلا بخونه !!ولی همونجوری که نشسته بوده...خوابش برده بود و زهـــــــی خیال باطل که من چلغوز...چه فکرا که نکردم !!قیقیقیقیقی !!!
بیچاره اینقد خوابولیده بود که میشه گفت دهنش که باز نبود...فک پایینش افتاده بود !!
اینم گذشت !!!همینجوری داشتم این و اونو نیگا میکردم ...یهو چشمم خورد به دوتا پسری که جلومون نشسته بودن!! اینا از لحظه ای که جفت هم نشسته بودن یه ریــــــــــــــــــــــز...بخدا حاضرم قسم بخورم براتون که یه ریــــــــــــــــــــز داشتن حرف میزدن و میخندیدن !!!
هی  گفتم بیخی باو !!
به اینا دیگه گیر نده.چیکارشون دارییییی !!
ولی بعدش به این فکر کردم که اونوقت هی میگن زنا خیلی حرف میزنن !!انصافا اینا دست هرچی زن بودو از پشت بسته بودن !!!
بیخیـــــــالی طی کردم وهمینجوری نشسته بودم که این خانومه که خواب بوداااا.همون بغل دستیم !!!یهو برگشت بهم گفت اینا چقد حرف میزنن  !!!
در جوابَش به قَهقَه ای بـــَســـَندِه نــــومــــودیــــــــم !!
چنان خندیدم که اینجوری شد  الآن پیش خودش میگفت این سالم نـــــی !!!!
خولاصه هی این دوتا حرف زدن و هی من حرص خوردم !!تا اینکه یکی از دوستای دیگشون برگشت گفت خیلی حرف میزنینااااا.اونا هم خندیدن و دوباره چند دیقه با هم حرف زدن تا اینکه من نزدیک بود یه مشت بخوابونم تو صورت خودم !!!!                

ولی خداروشکر فوری رفتن سراغ هندزفریاشون !!
خولاصه با اینکه 5 دیقه مونده بود به ماهشهر !!!ولی خو آخرش یه نفس کشیـــــــــــدم تپُل !

اینم از این تا اینکه رسیـــدم ماهشهر و اونجا اومدن دنبالم و رفتیم و دقیقا یکشنبه و 2شنبه و 3شنبه و 4 شنبه پشت سر هم یه ریــــــز کار میکردیم تا اینکه تموم شد !!!
5شنبه اول صبح هم من و خواهرم اومدیــــم بهبهان !!چون قرار بود واسه چهلم مامان بزرگم بیان خونه ما !!!باید میرفتیــــم اون ور کارگری ایندفه !!!
وایییی با یه سواری اومدیـــــــــــــــــم !!
پــــــــــــــــــرواز میکردددد !!من که دیگه چشمامو بسته بودمو داشتم دار فانی رو وداع میگفتم!
این رانندهه هم که چه باحال...با یه دسش چایی میخورد..با یه دستم اس ام اس میخوند...با پاهاشم رانندگی میکرد.درواقعا میشه گفت جون ما به پاهاش بستگی داش !!
اینو ببینین چه باحالهههه ====          !!

خب دیگهههههههههههههههه.زیادی حرف زدم.سرتونم درد آوردم !!!شررررمنده دوستای گللللللللللللم.
حالا هم یه لغـــــــــــــــــت نامه تصویری میذارم که حداقل این آپـــــــــــ سودمنده بوده باشه !!!        

 


عــــــــروسی !!!!بسیـــــــــــجی !!   

 
سیــــــــــت رو ئن !!!سیتروئن

 دهلی نو !! ده لی نو !!!

گـــــونه های نـــــادر !! 

 
مــــــــــــدینه  !!
 مد اینه !!!


حــــــــامد بهداد !!! حامد به داد !!

خــــــب دوستای گلللللللللللللللم.
امیدوارم که خوشتون اومده باشهههه !!!
اگه اونقدرا هم خوب نشده شررررررمنده
کاری باری با من ندارین؟؟؟؟؟
فداااااااااااااااااااااااتون.
مــــــــــرسی میشم اگه نظرم بدیــــــــن.
قـــــــــــــــــــوربونکـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــــــــــــــ...

نظر یادتون نره هاااااااااااااااااااا.
بای بای بای بایاینو نوشتم در روز یکشنبه 4 تیر 1391 توسط ParniAn | کـــآمــِنـــتـــآآآآآ ()
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره کیم پـــری جـــــون


یـــِـــک عـــَدد پــــرنیـــــان جدید داریـــــــــــــــــــــــــم :)

پـــرنیان کنکوری !!

دلم یهــــــــو خواس اینجا رو یه سر و سامونی بدمـــــــــ.. . . . ♥

دوســِــــــــتون دااااااااااااارم :)

» پست الکترونیک
» تماس با پرنیان
» RSS
» ATOM
مطالب اخیر
» :)
» ++
» Zart
» :))
آرشیو مطالب
نویسنده
دوستای گـــلم
پیوند های روزانه
آمار وبـــــ
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :